Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Depression

Resultatet av genomgången av läkemedel mot depression presenterades den 17 december 2008. Här hittar du rapporten i sin helhet samt en sammanfattning och ett faktablad om besluten.

Vi har kommit fram till att det behövs ett brett sortiment läkemedel mot depression i högkostnadsskyddet eftersom patienter ofta behöver prova mer än ett läkemedel för att få tillräcklig effekt.

En av våra slutsatser är att det behövs effektivare läkemedel mot depression och mer kunskap för en bättre användning av dessa läkemedel. Inte ens varannan patient får tillräcklig effekt av sin första behandling.

Vi har beslutat att en läkmedelssubstans förlorar sin subvention. Den medicinska effekten står inte i relation till kostnaden:

  • Fluvoxamin (läkemedlet Fevarin)

Vi har infört ett pristak (pristolerans) för de originalläkemedel som har generiska alternativ (läkemedelskopior). Det är inte rimligt att subventionera dyra originalläkemedel när det finns betydligt billigare alternativ som ger samma medicinska effekt.

Detta har lett till att två originalläkemedel får förändrad subvention:

  • Fontex: utesluts (startförpackningen subventioneras)
  • Remeron-S: utesluts


Det finns flera läkemedel med samma substans kvar i högkostnadsskyddet. Pristoleransen har resulterat i att flera företag har sänkt sitt pris kraftigt på dyra originalläkemedel där det finns generiska alternativ.

Besluten träder i kraft den 1 april 2009 och frigör 40 miljoner kronor per år.

Externa experter
Följande personer anlitades som externa experter vid arbetet med genomgången av läkemedel mot depression:

  • Anna Åberg-Wistedt, professor, verksamhetschef vid psykiatriska kliniken på Sankt Görans sjukhus i Stockholm
  • Sten Thelander, specialist i psykiatri, verksam som psykiatriker i Stockholm, tidigare sakkunnig i psykiatri vid Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
  • Stig Andersson, specialist i allmänmedicin, tidigare verksam i primärvården i Säffle
    Under februari 2009 publicerar vi samtliga dokument översatta till engelska.

Rättelse i slutrapporten

Pdf-dokumentet: Rapport – genomgången av läkemedel mot depression som varit publicerad här på webbplatsen fram till och med den 1 februari 2009 innehöll ett fel i tabell 2 på sidan 24.

Felet är åtgärdat och den nu publicerade versionen är korrekt.

Sidinformation


Publicerad
19 januari 2009