Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fortsatt brett sortiment av diabetes

Vår granskning av läkemedel mot diabetes resulterade i att det kvarstår ett brett sortiment av diabetesläkemedel i högkostnadsskyddet. Starlix, Daonil och Avaglim försvinner ur högkostnadsskyddet och en rad läkemedel får begränsad subvention.

Granskningen visar att dagens användning av diabetesläkemedel till stora delar redan är kostnadseffektiv.

I höger meny hittar du diabetesrapporten i sin helhet, en sammanfattning och presentationsmaterial om genomgången.

Nedan beskriver vi kortfattat resultatet och vilka läkemedel som kvarstår, som ingår med begränsning eller som försvinner ur högkostnadsskyddet.

Diabetesläkemedel som försvinner ur högkostnadsskyddet

 • Starlix
 • Daonil
 • Avaglim

Diabetesläkemedel som ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Nedanstående läkemedel ingår i högkostnadsskyddet när annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet, på grund av upprepade hypoglykemier

 • Lantus
 • Levemir

Gäller vi behandling av typ 2-diabetes. För typ1-diabetes ingår Lantus och Levemir i högkostnadsskyddet utan begränsning.

Nedanstående läkemedel ingår i högkostnadsskyddet när patienten först har provat metformin, sulfonureider (SU) eller insulin. Samt för patienter som inte kan ta dessa läkemedel.

 • Glucobay
 • Avandia
 • Actos
 • Januvia
 • Galvus
 • NovoNorm
 • Byetta
 • Avandamet
 • Competact
 • Janumet
 • Eucreas

Nedanstående läkemedel ingår inte i högkostnadsskyddet vid nyinsättning:

 • Glibenklamid Recip

Övriga läkemedel som vi har granskat i genomgången av diabetesläkemedel ingår även i fortsättningen i högkostnadsskyddet. Besluten i denna genomgång börjar gälla den 1 mars 2010.

Frigör pengar till annat

Vår genomgång av läkemedel mot diabetes innebär att minst 12 miljoner kronor kan frigöras, pengar som kan användas till annat.

Genomgången har gjorts i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Syftet är att ge en samlad bild av hur diabetesvården i Sverige bör vara utformad.

Sidinformation


Publicerad
2 december 2009