Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Omprövning av oxikodon

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har valt att inte gå vidare med omprövningen av det smärtstillande läkemedlet oxikodon.

Förra året startade TLV en omprövning av alla läkemedel som innehåller oxikodon. Bakgrunden till omprövningen var att substansen oxikodon, som inte är en innovation utan har funnits sedan början av 1900-talet, kostade långt mer än morfin. TLV bedömer att oxikodon och morfin är effektmässigt likvärdiga på patientgruppsnivå och därmed finns det i princip ingen anledning för priserna att skilja sig åt.

Under arbetet med omprövningen ansökte företaget om en prissänkning för oxikodon som innebär att kostnaden sänks med 65 miljoner kronor per år. Denna prissänkning träder i kraft den 1 mars 2012. Trots prissänkningen är morfin fortfarande billigare och eftersom effekten är likvärdig är det detta läkemedel som bör användas i första hand.

- Oxikodon kommer att kvarstå inom högkostnadsskyddet trots att det inte är kostnadseffektivt i förhållande till morfin. Det är kort tid kvar innan patentet för OxyContin (långverkande oxikodon) löper ut och detskulle det leda till en relativt hög kostad att ställa över patienter från oxikodon till morfin, säger Anna Märta Stenberg, chef för omprövningsavdelningen.

TLV bedömer också att det finns ett visst värde av sortimentsbredd eftersom det på individnivå kan finnas skillnader i effekt och biverkningar mellan oxikodon och morfin.

TLV väljer därför att avsluta omprövningen i och med prissänkningen och behåller OxyNorm, OxyContin, Oxycodone Ratiopharm samt Targiniq i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
25 maj 2012