Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi har valt att inte gå vidare med omprövningen av läkemedel mot benskörhet

I april 2008 startade vi en genomgång av läkemedel mot benskörhet. Genomgången inleddes med anledning av att Socialstyrelsen påbörjat sitt arbete med att ta fram nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar.

Sedan år 2009 har vi övergått till att ompröva mindre läkemedelsgrupper och enskilda läkemedel istället för att arbeta med de tidigare omfattande genomgångarna av läkemedelssortimentet. Avsikten har varit att öka takten med omprövningar och därmed snabbare kunna besluta om olika läkemedels subventionsstatus.

TLV har sedan 2009 därmed anpassat valet av granskningar till de områden där det finns störst anledning att ifrågasätta om användningen av ett läkemedel eller en förbrukningsartikel är kostnadseffektiv.

Vid en översiktlig granskning är det svårt att se hur kostnadseffektiviteten hos läkemedel mot benskörhet ska kunna ifrågasättas. I dagsläget är det därför inte prioriterat att fortsätta en granskning av läkemedel mot benskörhet.

Sidinformation


Publicerad
10 oktober 2012