Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV går inte vidare med omprövningen av G-CSF-läkemedel

TLV inledde i slutet av år 2012 en omprövning av G-CSF-läkemedel som används vid behandling av neutropeni. Neutropeni kännetecknas av ett onormalt lågt antal neutrofiler, den viktigaste typen av vita blodkroppar i blodet. Vi väljer nu att avsluta omprövningen.

Området har genomgått stora förändringar de senaste åren. Omsättningen i öppenvården har sjunkit från cirka 100 miljoner kronor år 2010 till cirka 67 miljoner kronor år 2012.

De billigare G-CSF-läkemedlen används i stor utsträckning. Prisskillnaderna har också minskat något sedan en av produkterna, Neulasta, sänkte sitt pris i juni 2012. Ytterligare utjämning av priserna inom högkostnadsskyddet skulle inte påverka omsättningen nämnvärt. Det framstår därför inte som motiverat att vidta ytterligare åtgärder. Vi bedömer också att användningen av G-CSF-läkemedel i huvudsak är kostnadseffektiv jämfört med ingen behandling.

TLV kommer att följa utvecklingen på området och frågan om fortsatt subvention kan bli föremål för ny omprövning.

Sidinformation


Publicerad
4 september 2013