Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Alla ESL kvarstår i högkostnadsskyddet efter prissänkningar

TLV har omprövat subventionen för samtliga erytropoesstimulerande läkemedel (ESL). Efter att företagen sänkt priserna på Aranesp, NeoRecormon och Eprex kvarstår samtliga ESL i högkostnadsskyddet. Prissänkningarna träder i kraft den 1 juli 2014.

De läkemedel som tillhör gruppen ESL och som ingått i denna omprövning är NeoRecormon, Eprex, Eporatio, Retacrit, Binocrit, Aranesp och Mircera. ESL används framför allt vid blodbrist (anemi) på grund av kronisk njursvikt eller canceranemi. TLV bedömer att alla ESL är lika effektiva avseende att korrigera blodbrist.

Det har hittills funnits omotiverade prisskillnader mellan dessa preparat men TLV:s omprövning har lett till prissänkningar på NeoRecormon, Eprex och Aranesp som var de dyrare produkterna. Eprex har i genomsnitt sänkt priset med 15 procent, NeoRecormon med 19 procent och Aranesp sänkte priset med 7,5 procent. Sammantaget frigörs cirka 13,5 miljoner kronor per år inom läkemedelsförmånerna. Därmed kvarstår alla ESL i högkostnadsskyddet med generell subvention.

Sidinformation


Publicerad
4 juni 2014