Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Crestor kvarstår i högkostnadsskyddet efter prissänkningar

Crestor används vid behandling av höga blodfetter.

Originalföretaget AstraZeneca har tidigare sänkt priset på Crestor med 15 procent och prissänkningen trädde ikraft 1 maj 2014.

Med anledning av denna prissänkning startade TLV en omprövning av parallellimporterat Crestor som låg högre i pris.

De berörda företagen är 2care4 Aps, Cross pharma AB, Medartuum AB, Omnia Läkemedel AB, Orifarm AB, Paranova Läkemedel AB och Pharmachim AB.

Samtliga ovanstående företag har nu valt att sänka priserna på sina produkter till samma nivå som priset för Crestor från AstraZeneca. Dessa prissänkningar har trätt ikraft 1 juni eller kommer träda ikraft 1 juli 2014.

Mot bakgrund av prissänkningarna har TLV beslutat att avskriva denna omprövning.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2014