Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV avskriver omprövning av Lyrica

Lyrica är ett läkemedel som används vid neuropatisk smärta, epilepsi och generaliserat ångestsyndrom.

År 2011 fattade TLV beslut (dnr 3261/2011) om att begränsa subventionen för Lyrica till att gälla:

  • Vid epilepsi
  • Vid neuropatisk smärta endast till de patienter som inte nått behandlingsmålet med vare sig ett tricykliskt antidepressivt läkemedel eller gabapentin, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl
  • Vid generaliserat ångestsyndrom endast till de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl.

Följsamheten till den begränsade subventionen har varit låg och TLV har därför omprövat subventionen. Under omprövningen har Pfizer sänkt priset på Lyrica för att justera för den låga följsamheten. Mot bakgrund av prissänkningen har TLV beslutat att avskriva denna omprövning.

Sidinformation


Publicerad
29 augusti 2014