Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Levetiracetam kvarstår i högkostnadsskyddet efter prissänkningar

I början av 2014 startade TLV en omprövning av vissa dyrare förpackningar av levetiracetam. Efter att företagen som marknadsför levetiracetam sänkt priset på dessa produkter har TLV beslutat att avskriva denna omprövning.

Levetiracetam används vid behandling av epilepsi. Förutom originalpreparatet Keppra finns det generiska alternativ för samtliga styrkor av filmdragerade tabletter.

Levetiracetam är inte utbytbart på apotek. Även om läkemedlen inte är utbytbara på apotek bedömer TLV att läkare, under kontrollerade former, kan ställa över patienter till ett generiskt alternativ. Det var mot denna bakgrund som TLV startade omprövningen av vissa dyrare förpackningar av levetiracetam.

Originalföretaget UCB Pharma sänkte priset på Keppra med 45 procent och prissänkningen trädde ikraft 1 april 2014. Övriga företag i omprövningen har också sänkt priset  till Keppras nivå på sina produkter. Dessa prissänkningar trädde ikraft 1 juni 2014.

Mot bakgrund av prissänkningarna har TLV beslutat att avskriva denna omprövning.

Sidinformation


Publicerad
2 september 2014