Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Strattera och Elvanse kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsning

TLV har omprövat subventionen av ADHD-läkemedel. Priserna på de dyrare metylfenidatpreparaten har sänkts och därmed kvarstår de i högkostnadsskyddet med generell subvention. Strattera kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsning och Elvanse får ny begränsning. Begränsningarna gäller omedelbart och prissänkningarna träder i kraft den 1 oktober 2014.

Samtliga läkemedel i omprövningen används vid ADHD (på engelska Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ett tillstånd som utmärks av uppmärksamhetsproblem och/eller impulsivitet och överaktivitet.

TLV bedömer att Strattera (atomoxetin) får kvarstå i högkostnadsskyddet med begränsning då företaget som marknadsför läkemedlet inte sänkt priset.

Begränsningen innebär att Strattera subventioneras till patienter där tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt, eller när behandling med centralstimulerande medel är olämpligt.

Elvanse subventioneras med ny begränsning

Tidigare hade marknadens enda lisdexamfetaminpreparat Elvanse en begränsning. Begränsningen innebar att det subventionerades till barn som andrahandsalternativ efter metylfenidat men det subventionerades inte vid nyinsättning hos vuxna.

TLV bedömer att åldersbegränsningen ska tas bort och begränsningen av Elvanse ändras till att endast subventioneras när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara otillräcklig.

Använd metylfenidatpreparatet med lägst pris i första hand

Alla metylfenidatpreparat kvarstår inom högkostnadsskyddet, en del till lägre pris än tidigare. Förskrivare uppmanas att använda metylfenidatpreparaten med lägst pris i första hand och att följa begränsningen för Strattera och Elvanse.

Likvärdig effekt mellan olika ADHD-läkemedel

TLV bedömer att den kliniska effekten hos patienter som svarar på olika preparat är likvärdig. Däremot kan andelen som svarar på behandlingen skilja sig mellan preparaten. Preparaten skiljer sig även åt vad gäller varaktigheten av effekten, dosering och antal administreringar och i viss mån även biverkningar. Det har funnits omotiverade prisskillnader mellan dessa preparat.

Sidinformation


Publicerad
10 september 2014