Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV avskriver omprövningen av Taflotan

Taflotan (tafluprost) är ett läkemedel som används vid behandling av grön starr och förhöjt ögontryck. Taflotan ögondroppar ingår sedan den 3 december 2008 i högkostnadsskyddet med begränsning. Efter att priset på Taflotan sänkts går TLV inte vidare med omprövningen av läkemedlet.

Taflotan innehåller tafluprost, en prostaglandinanalog, som minskar trycket inne i ögat. Taflotan innehåller inte konserveringsmedel och var vid subventionstillfället den 3 december 2008 det enda alternativet för de patienter som inte tål eller får biverkningar av konserveringsmedel. Taflotan ingår därför endast i högkostnadsskyddet för patienter som har grön starr eller förhöjt tryck i ögat och som behöver prostaglandinanalog men som inte tål konserveringsmedel.

Sedan den 5 mars 2013 ingår även Monoprost (latanoprost) i förmånerna. Monoprost innehåller inte heller konserveringsmedel och är ytterligare ett alternativ för de patienter som inte tål eller får biverkningar av konserveringsmedel. Den medicinska effekten mellan Taflotan och Monoprost bedömdes som likvärdig och Monoprost beviljades därmed subvention med samma begränsning men till ett betydligt lägre pris än Taflotan. Därför har TLV nu omprövat subventionen av Taflotan.

Under omprövningen har företaget som marknadsför direktimporterat Taflotan sänkt priset på produkten. Det föreligger fortfarande en prisskillnad mellan preparaten men TLV anser att det också finns ett behov av sortimentsbredd på läkemedelsområdet. Mot bakgrund av prissänkningen har TLV därför beslutat att avskriva omprövningen av direktimporterat Taflotan.

Beslutet om avskrivning gäller från och med den 21 november 2014.

De nya priserna på direktimporterat Taflotan gäller från och med den 1 december 2014.

Sidinformation


Publicerad
21 november 2014