Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Norspan kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsning

TLV har beslutat att begränsa subventionen av läkemedlet Norspan så att endast de patienter som provat men inte kan använda oxikodon eller morfin i låg dos, alternativt när dessa läkemedel bedömts som olämpliga, får läkemedlet inom högkostnadsskyddet.

Norspan är ett smärtlindrande plåster som verkar i sju dagar. Norspan innehåller substansen buprenorfin och används vid behandling av i smärta som inte beror på cancer och som är måttlig.

Relevant jämförelsealternativ till Norspan bedöms vara en långverkande tablett eller kapsel av morfin eller oxikodon i låg dos. Det är inte visat att det är skillnad i effekt mellan jämförelsealternativen och Norspan. Norspan är betydligt dyrare än oxikodon/morfin och är därmed inte kostnadseffektivt för patienter som kan använda dessa läkemedel.

Bland patienter som inte kan använda morfin eller oxikodon bedöms substansen paracetamol vara relevant jämförelsealternativ till Norspan. Norspan bedöms vara kostnadseffektivt jämfört med paracetamol för patienter som inte kan använda morfin eller oxikodon. Därmed begränsas subventionen av Norspan till dessa patienter.

Begränsningen innebär att Norspan endast subventioneras till patienter som provat men inte tolererat oxikodon eller morfin i låg dos, alternativt när dessa läkemedel bedömts som olämpliga.

Begränsningen träder i kraft den 1 mars 2015.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2014