Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nya begränsningar i subventionen av prostaglandinanaloger

TLV har omprövat subventionen för samtliga ögondroppar som enbart innehåller prostaglandinanaloger. Travatan, Izba, Taflotan och Lumigan med och utan konserveringsmedel får begränsad subvention efter att priserna har sänkts. Monoprost är kvar i högkostnadsskyddet med ny förenklad begränsning. Latanoprost i konserverad form fortsätter att ingå med generell subvention.

Begränsningarna träder i kraft den 2 april 2016.

Prostaglandinanaloger används för behandling av glaukom med öppen kammarvinkel, tidigare kallat grön starr, och vid högt tryck i ögat så kallad okulär hypertension.

Bakgrund till omprövningen

TLV har bedömt att den trycksänkande effekten för de olika prostaglandinanalogerna är jämförbar. Den enda skillnad i biverkningsprofil som visats är till fördel för latanoprost som också har lägst pris. Mot bakgrund av att läkemedlen är jämförbara och att det tidigare fanns omotiverade prisskillnader mellan de olika prostaglandinanalogerna startades omprövningen av prostaglandinanaloger.

Läkemedlens nya begränsningar

Begränsningen av produkterna Travatan (travoprost), Izba (travoprost) och Lumigan (bimatoprost) som innehåller konserveringsmedel innebär att läkemedlen vid nyinsättning endast subventioneras för patienter som provat latanoprost. Detta eftersom latanoprost kostar mindre än samtliga andra produkter.

Begränsningen av produkterna Taflotan (tafluprost) och Lumigan (bimatoprost) utan konserveringsmedel innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som inte tolererar konserveringsmedel och vid nyinsättning endast för patienter som har provat latonoprost. Detta eftersom de okonserverade prostaglandinanalogerna kostar mer än de konserverade och Monoprost med substansen latanoprost kostar mindre än de andra okonserverade produkterna.

Den befintliga begränsningen av produkten Monoprost (latanoprost) har förenklats och innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter som inte tolererar konserveringsmedel. Latanoprost i konserverad form fortsätter dock att ingå med generell subvention.

Förskrivare uppmanas att i första hand använda den prostaglandinanalog som har lägst behandlingskostnad och att följa begränsningarna för Travatan, Izba, Lumigan, Taflotan, och Monoprost.

Sidinformation


Publicerad
3 mars 2016