Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cerezyme och Vpriv kvarstår i högkostnadsskyddet till sänkt pris

TLV har omprövat subventionen för läkemedlen Cerezyme och Vpriv som används vid behandling av Gauchers sjukdom. TLV accepterar en betydligt högre kostnad för den effekt och nytta behandlingen ger, jämfört med behandlingar mot vanligare men lika svåra sjukdomar. De båda läkemedlen har dock fortfarande för höga priser och TLV har därför sänkt priserna.

TLV har sänkt priserna på Cerezyme och Vpriv med 67 respektive 66 procent från och med den 1 februari 2017. Även om prissänkningarna är stora kommer läkemedelskostnaden för denna livslånga behandling efter prissänkning i genomsnitt att kosta cirka en miljon kronor per år för en vuxen patient. Innan sänkningen kostade läkemedlen cirka 3 miljoner per patient och år.

Läkemedlet Cerezyme har funnits på den svenska marknaden sedan 1997. Våren 2012 beslutade TLV att Cerezyme inte längre skulle ingå i högkostnadsskyddet eftersom priset var orimligt högt. Efter överklagande från företaget upphävde kammarrätten beslutet om att utesluta Cerezyme eftersom kammarrätten ansåg att TLV istället skulle ha sänkt priset.

Sedan 2015 ingår även Vpriv för behandling av Gauchers sjukdom i högkostnadsskyddet. Med anledning av kammarrättens dom har TLV nu utrett till vilket pris läkemedlen uppfyller kriterierna för subvention i läkemedelsförmånslagen.

Motiverat att ta hänsyn till sällsynthet

För patienter med mycket sällsynta och svåra sjukdomar anser TLV att det kan vara motiverat att ta hänsyn till hur sällsynt sjukdomen är. Sådan särskild hänsyn kan tas förutsatt att det är få patienter, ett mycket svårt sjukdomstillstånd, mycket god behandlingseffekt och att det saknas andra relevanta behandlingsalternativ.

TLV anser att Cerezyme och Vpriv uppfyller förutsättningarna. Men eftersom de nuvarande priserna är mycket höga behöver TLV ändå sänka priserna för att läkemedlen ska uppfylla kriterierna i förmånslagen och vara kvar i högkostnadsskyddet.

Bakgrund till omprövningen

Cerezyme ingår i högkostnadsskyddet genom de bestämmelser som gällde vid övergången till nuvarande läkemedelsförmånslag som trädde i kraft 2002. Dessa bestämmelser omfattade inte en prövning av priset. Priset på Cerezyme sänktes dock med 7,5 procent år 2014 i enlighet med den så kallade 15-årsregeln eftersom läkemedlet funnits på svenska marknaden i över 15 år.

Vpriv kom in i högkostnadsskyddet 2015, efter att ha jämförts med Cerezyme. I samband med att Vpriv beviljades subvention inledde TLV denna omprövning av de båda läkemedlen.

Gauchers sjukdom

Gauchers sjukdom är en sällsynt sjukdom som beror på en ärftlig brist på enzymet glukosylceramidas. Enzymets uppgift är att bryta ner en viss typ av fettämne i cellerna. Utan enzymet lagras fettämnet i kroppen och detta leder till förstorad lever och mjälte, blodbrist och skelettsjuklighet och för vissa patienter även neurologiska skador. I Sverige har cirka 60 personer sjukdomen.

Observera att företagen har begärt utträde ur läkemedelsförmånerna efter att detta beslut fattades. Se länk till höger.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2016