Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Revlimid kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention

TLV inledde i oktober 2016 en omprövning av blodcancerläkemedlet Revlimid. Efter prissänkningsansökan från landstingen inleddes överläggningar mellan TLV, landstingen och läkemedelsföretaget som resulterade i en prissänkning samt en sidoöverenskommelse mellan landsting och företag för Revlimid. TLV bedömer att prissänkningen tillsammans med sidoöverenskommelsen säkerställer en mer kostnadseffektiv användning av Revlimid och avskriver därmed omprövningen.

Revlimid är ett läkemedel i tablettform som används vid flera olika typer av blodcancer. Den största användningen sker vid multipelt myelom. Det förväntas komma flera nya läkemedel mot multipelt myelom och området är utmanande av flera skäl. De nya behandlingarna ska i vissa fall användas tillsammans med befintliga, redan kostsamma läkemedel. Det är också okänt vilka behandlingskombinationer som är mest ändamålsenliga och i vilken ordning de ska användas. Detta, i kombination med att det finns läkemedel både inom och utom läkemedelsförmånerna som konkurrerar, ställer nya krav på nationell samordning och utvecklad prissättning.

I samband med omprövningen av Revlimid identifierade TLV ett behov av att öka kunskapen om behandlingar för patienter med multipelt myelom. Därför för TLV en dialog med landsting och företag kring möjligheterna att utveckla uppföljningen av läkemedelsanvändningen vid multipelt myelom i svensk sjukvård.

Prissänkningen träder i kraft 1 april 2017. Sidoöverenskommelsen började gälla 1 mars 2017.

Sidinformation


Publicerad
15 mars 2017