Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Gardasil ingår i högkostnadsskyddet med ny begränsning

Vaccinering med Gardasil är avsett att skydda mot sjukdomar orsakade av humant papillomvirus (HPV) av typ 6, 11, 16 och 18.

Ett receptbelagt läkemedel mot en smittsam sjukdom (vaccin) får inte ingå i läkemedelsförmånerna, om sjukdomen omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram enligt smittskyddslagen och vaccinet är avsett för samma användningsområde och samma patientgrupp som omfattas av vaccinationsprogrammet.

Det har gjorts en förändringen i vaccinationsprogrammet vilket innebär att Gardasil, som kompletterande vaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet omfattar unga kvinnor upp till 18 års ålder.

Mot bakgrund av detta har TLV omprövat subventionsbegränsningen för Gardasil till att endast omfatta unga kvinnor i åldrarna 18 till och med 26 års ålder.

Beslutet gäller från och med 21 april 2017.

Sidinformation


Publicerad
2 maj 2017