Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xtandi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Xtandi (enzalutamid) för behandling av prostatacancer ingår i högkostnadsskyddet med en begränsad subvention till det befintliga användningsområdet. 

Xtandi är ett läkemedel som används vid behandling av spridd så kallad kastrationsresistent prostatacancer. Produkten fick generell subvention i läkemedelsförmånerna i juli 2015. Det finns en sidoöverenskommelse mellan landstingen och företaget innehållande en riskdelning som medför att osäkerheterna för produkten minskar. Utöver de indikationer som utvärderades av TLV vid beslutstillfället 2015, väntas Xtandi få ytterligare tre nya användningsområden som innebär behandling av nya patientgrupper med prostatacancer.

Läkemedelsförmånerna är ett produktbaserat system. Det innebär att ett läkemedel normalt sett är subventionerat för hela sitt användningsområde. Om inte annat beslutas är ett tidigare subventionerat läkemedel därmed subventionerat även för nya användningsområden.

TLV:s tidigare beslut om pris och subvention för Xtandi grundades på de användningsområden som gäller idag. Nya indikationer för Xtandi skulle innebära en utvidgning av produktens användningsområde och därmed en ökning av antalet patienter.

TLV kan konstatera att det inte är uppenbart att Xtandis nuvarande pris kan anses vara rimligt i förhållande till nyttan av behandling för nya användningsområden. En fortsatt generell subvention skulle annars kunna innebära kostnader som inte är rimliga i förhållande till nyttan.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Xtandi mjuka kapslar ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet med följande begränsning till befintliga användningsområden.

Beslutet gäller från och med den 25 november 2017.

Sidinformation


Publicerad
29 november 2017