Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Zytiga ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Zytiga (abirateronacetat) för behandling av prostatacancer ingår i högkostnadsskyddet med en begränsad subvention till de tidigare utvärderade användningsområdena som TLV beslutat om.

Zytiga är ett läkemedel som används vid behandling av spridd så kallad kastrationsresistent prostatacancer. Produkten fick generell subvention i läkemedelsförmånerna i juni 2015. Det finns en sidoöverenskommelse mellan landstingen och företaget innehållande en riskdelning som medför att osäkerheterna för produkten minskar. Utöver de användningsområden som utvärderades av TLV vid beslutstillfället 2015, godkändes ytterligare en indikation för Zytiga i november 2017 som innebär behandling av en ny patientgrupp med prostatacancer.

Läkemedelsförmånerna är ett produktbaserat system. Det innebär att ett läkemedel normalt sett är subventionerat för hela sitt användningsområde. Om inte annat beslutas är ett tidigare subventionerat läkemedel därmed subventionerat även för nya användningsområden.

TLV:s tidigare beslut om pris och subvention för Zytiga grundades på de användningsområden som var godkända vid beslutstillfället. Nya patientgrupper för Zytiga innebär en utvidgning av produktens användningsområden.

TLV:s tidigare beslut om pris och subvention för Zytiga grundades på de användningsområden som var godkända vid beslutstillfället. Nya patientgrupper för Zytiga innebär en utvidgning av produktens användningsområden.

TLV kan konstatera att det inte är uppenbart att Zytigas nuvarande pris kan anses vara rimligt i förhållande till nyttan av behandling för Zytigas nya användningsområde.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Zytiga filmdragerade tablette ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till de tidigare utvärderade användningsområdena som TLV beslutat om i avvaktan på underlag från företaget kring det nya användningsområdet. 

Beslutet gäller från och med den 25 november 2017.

Sidinformation


Publicerad
29 november 2017