Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cabometyx kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention efter omprövning

Cabometyx (cabozantinib) som används vid behandling av vuxna patienter med avancerad njurcancer ingår sedan mars 2018 i högkostnadsskyddet med generell subvention. Efter att läkemedlet godkänts för ett nytt användningsområde har TLV nu omprövat subventionen vilket resulterat i att Cambometyx kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention.

I november 2018 inledde TLV en omprövning av Cabometyx. Anledningen till detta var att den nya godkända indikationen för Cabometyx gällande första linjens behandling kunde antas medföra en ökad försäljning.

Cabozantinib är en så kallad tyrosinkinashämmare som bland annat används för att förhindra tumörer att växa och metastaser att utvecklas. TLV bedömer att njurcancer har en mycket hög svårighetgrad.

Studier har visat att Cabometyx har bättre effekt när det gäller att bromsa sjukdomsförloppet hos patienter med avancerad njurcancer. Även om Cabometyx har visat bättre effekt än behandling med andra tyrosinashämmare i de kliniska studierna är osäkerheten hög i de hälsoekonomiska resultaten. Osäkerheterna ligger framförallt i antaganden gällande överlevnaden hos patienter som behandlas med Cabometyx.

I samband med den tidigare ansökan för Cabometyx som andra linjens behandling, tecknade företaget och regionerna en sidoöverenskommelse som har tillförts detta ärende. TLV bedömer, med beaktande av innehållet i sidoöverenskommelsen, att kostnaden är rimlig i förhållande till den nytta som behandling med Cabometyx ger för patienter med avancerad njurcancer. Cabometyx ska därför även i fortsättningen ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.

Sidinformation


Publicerad
30 april 2019