Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Aimovig kvarstår i högkostnadsskyddet med samma begränsade subvention som tidigare

Aimovig (erenumab), förfylld injektionspenna, 70 mg och 140 mg, kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention efter omprövning.

Aimovig är en förebyggande behandling av migrän. Aimovig, 70 mg, ingår sedan den 1 januari 2019 i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Från och med den 1 juli 2019 ingår även Aimovig i styrkan 140 mg i högkostnadsskyddet med samma begränsning. Efter att Aimovig 140 mg togs in i högkostnadsskyddet beslutade TLV att starta en omprövning av Aimovig 70 mg och 140 mg. TLV har nu skrivit av omprövningen. Därmed kvarstår både Aimovig 70 mg och 140 mg i högkostnadsskyddet med samma begränsade subvention som tidigare.

Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter med kronisk migrän som inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika förebyggande läkemedelsbehandlingar. För att säkerställa att begränsningen till patienter med kronisk migrän följs och att behandlingen ges till de patienter som har störst behov får endast vissa läkare skriva ut Aimovig med subvention.

Sidinformation


Publicerad
26 september 2019