Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Parallelldistribuerad eller parallellimporterad Maviret och Viekirax kvarstår i högkostnadsskyddet

TLV har omprövat subventionen för parallelldistribuerad eller parallellimporterad Maviret och Viekirax och beslutat att de ska fortsätta att ingå i högkostnadsskyddet men med förändrad begränsning.

Den förändrade subventionsbegränsningen för Maviret innebär att läkemedlet inte längre är subventionerat för patienter i alla fibrosgrader, utan enbart för de svårast sjuka patienterna (fibrosgrad 3 och 4) när behandling med de hepatit c-läkemedel som är subventionerade för alla patienter inte är lämplig. Den förändrade subventionsbegränsningen för Viekirax innebär att den inte längre är begränsad till att användas när behandling med Maviret inte är lämplig.

I augusti 2019 startade TLV en omprövning av parallelldistribuerad eller parallellimporterad Maviret, Daklinza och Viekirax på grund av att direktdistribuerad Maviret hade utträtt ur högkostnadsskyddet den 1 augusti 2019. Tidigare fanns en sidoöverenskommelse mellan företaget som marknadsför direktdistribuerad Maviret och regionerna som reglerade den maximala läkemedelskostnaden per patient och behandling till under 100 000 kronor. I och med utträdet av direktdistribuerad Maviret upphörde denna sidoöverenskommelse. Sedan omprövningens start har Daklinza avregistrerats och ingår därför inte längre i högkostnadsskyddet.

Läkemedelskostnaden per patient och behandling för Maviret är nu betydligt högre. I högkostnadsskyddet finns flera andra hepatit C-läkemedel för patienter i samtliga fibrosgrader och genotyper med en läkemedelskostnad under 100 000 kronor.

Beslutet gäller från och med den 25 oktober 2019.


Sidinformation


Publicerad
28 oktober 2019