Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xeljanz kvarstår i högkostansskyddet med begränsning

TLV har omprövat subventionen för Xeljanz (tofacitinib) och beslutat att läkemedlet ska fortsätta att ingå i högkostnadsskyddet men med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Xeljanz (tofacitinib) ingår i högkostnadsskyddet för behandling av reumatoid artrit, ulcerös kolit och psoriasisartrit. Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som främst drabbar lederna. Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom där inflammationen är lokaliserad till tarmslemhinnan. Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som har ett visst samband med psoriasis. Tofacitinib som är den aktiva ämnet i Xeljanz hämmar de så kallade januskinaserna JAK1, JAK2 och JAK3 vilket leder till minskad inflammation.

I januari 2020 startade TLV en omprövning av Xeljanz. Omprövningen motiverades av att kostnaden för jämförelsealternativet TNF-hämmare har sjunkit, vilket innebär att kostnaden för användning av Xeljanz idag är högre än för de flesta TNF-hämmare.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att subventionen ska begränsas till när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med 21 februari 2020

Sidinformation


Publicerad
21 februari 2020