Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Samtliga faktor VIII-koncentrat ingår fortsatt i högkostnadsskyddet med generell subvention efter omprövning

TLV har omprövat subventionen av de faktor VIII-koncentrat som ingår i högkostnadsskyddet och för vilka det finns sidoöverenskommelser mellan regioner och företag som löper ut 31 maj 2020. Samtliga läkemedel kommer fortsätta att ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention även efter omprövningen.

Syftet med TLV:s omprövning var att säkerställa att faktor VIII-koncentraten har en rimlig kostnad även efter 31 maj samt att utvärdera de antaganden som låg till grund för bedömningar i tidigare utredningar.

Hemofili A, en form av blödarsjuka, är en sällsynt och allvarlig sjukdom. Sjukdomen orsakas av brist på koagulationsfaktor VIII som är ett protein som är nödvändigt för att blodet ska kunna koagulera och därmed stoppa en blödning hos patienten. Sjukdomen är vanligast bland män. I Sverige behandlas cirka 400 personer med faktor VIII-koncentrat.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till respektive faktor VIII-koncentrat är de övriga faktor VIII-koncentraten. TLV har utvärderat användningen av dessa läkemedel i klinisk vardag och bedömer att samtliga elva faktor VIII-koncentrat har jämförbar effekt, baserat på godkänd dosering.

Läkemedelskostnaderna för faktor VIII-koncentraten sett till fastställda priser, det vill säga apotekens inköpspris, AIP, och utförsäljningspris, AUP, är höga. Regionerna och läkemedelsföretagen har under våren förhandlat fram nya sidoöverenskommelser som innebär att regionerna och staten får en viss återbäring på kostnaderna av läkemedlen. Sidoöverenskommelserna utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. Med hänsyn tagen till dessa bedömer TLV att kostnaden för användning av de elva faktor VIII-koncentraten är rimlig och därmed kvarstår koncentraten i högkostnadsskyddet med generell subvention till oförändrat pris (AIP/AUP).

TLV genomförde år 2018 en omprövning för faktor VIII-koncentraten. I samband med omprövningen slöts sidoöverenskommelser mellan regionerna och företagen. Faktor VIII-koncentraten omsätter cirka 570 miljoner kronor årligen (om inte återbäringen räknas in). Dessa sidoöverenskommelser har medfört att kostnader för användning av läkemedlen har sjunkit med mellan 200 och 300 miljoner kronor per år. Nuvarande omprövning och nya sidoöverenskommelser innebär att kostnader för användning av faktor VIII-koncentraten sänks ytterligare. Pengar som sedan kan frigöras till annan angelägen hälso- och sjukvård.

Sidinformation


Publicerad
15 maj 2020