Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV har beslutat om förändrad subventionsstatus för vissa läkemedel

TLV har sett över subventionsstatus för läkemedel som ingår i Läkemedelsverkets fastställda utbytesgrupper där läkemedlen har olika godkända användningsområden (indikationer) och där dessa områden har olika subventionsstatus.

Syftet med besluten har varit att göra det möjligt att byten in i läkemedelsförmånerna sker på ett korrekt och optimalt sätt. Ett annat syfte har varit att se över att förmånsbegränsningen stämmer överens med läkemedlets godkända indikationer.

Med anledning av förändringar i läkemedelsförmånslagen som trädde i kraft den 2 juni 2020 såg TLV ett behov av att ompröva subventionsbeslutet för läkemedel i utbytesgrupper där läkemedlen som ingår har olika godkända indikationer och där indikationerna har olika subventionsstatus.

Lagändringen innebär bland annat att läkemedel som skrivits ut utanför läkemedelsförmånerna kan bytas på öppenvårdsapotek till ett utbytbart alternativ som ingår i läkemedelsförmånerna. Bytet kan dock bara ske om läkemedlet inom förmånerna har generell subvention. Om läkemedlet som ingår i läkemedelsförmånerna har en förmånsbegränsning kan inte bytet genomföras.

För att bytet in i läkemedelsförmånerna ska ske på ett korrekt sätt och inte hindras av förmånsbegränsningar som inte fyller sitt syfte, genomförde TLV två så kallade omprövningar, harmonisering av förmånsbegränsningar och borttagning av förmånbegränsningar. TLV identifierade samtidigt ett behov av att se över vissa substansgrupper där utbytbara läkemedel har olika godkända indikationer och där indikationerna i sin tur har olika subventionsstatus. Efter lagändringarna kan detta leda till att ett läkemedel lämnas ut med förmån för ett användningsområde som inte ingår i läkemedelsförmånerna och därmed inte ska subventioneras.

Mot denna bakgrund beslutade TLV att subventionsbesluten för vissa läkemedel begränsas till att gälla den godkända indikationen.

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2020