Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Forxiga, Invokana och Steglatro fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet med ändrad subventionsbegränsning

TLV har omprövat subventionen av Forxiga, Invokana, Steglatro och beslutat att läkemedlen kommer att fortsätta ingå i högkostnadsskyddet även till patienter där behandling med metformin inte är lämplig. Tidigare ingick de i högkostnadsskyddet med begränsad subvention vid användning tillsammans med metformin.

Syftet med TLV:s omprövning har varit att se över subventionsbegränsningarna för Forxiga, Invokana och Steglatro för användningen i monoterapi, det vill säga utan metformin. Läkemedlen ingår i läkemedelsklassen SGLT2-hämmare och används bland annat för att behandla patienter med typ 2-diabetes. Översynen har gjorts för att behandlingsrekommendationer på diabetesområdet har ändrats sedan läkemedlen först upptogs i läkemedelsförmånerna. TLV beslutade därför under 2020 om en utökad subvention för SGLT2-hämmaren Jardiance så att begränsningen även tillåter användning när metformin inte är lämpligt.

TLV bedömer att Jardiance är relevant jämförelsealternativ till Forxiga, Invokana och Steglatro och utgår ifrån att effekten är jämförbar i monoterapi när det gäller sänkning av blodsockernivå och kroppsvikt.

TLV bedömer att kostnaderna för Forxiga, Invokana och Steglatro vid behandling av typ 2-diabetes utan metformin är rimliga och därmed ska läkemedlen kvarstå i högkostnadsskyddet med ändrad subventionsbegränsning endast som tillägg till metformin eller när metformin inte är lämpligt.

Besluten fattades den 28 januari 2021.

Sidinformation


Publicerad
4 februari 2021