Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Dupixent fortsätter ingå i högkostnadsskyddet till oförändrat pris och med oförändrad subventionsbegränsning.

Läkemedlet Dupixent (dupilumab) är godkänt för behandling av atopisk dermatit och astma. TLV:s omprövning har endast omfattat Dupixents indikation som avser atopisk dermatit.

Dupixent ingår sedan maj 2018 i högkostnadsskyddet för patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ.

I utredningen av Olumiant, dnr 3411/2020, konstaterade TLV att Olumiant och Dupixent är behandlingsalternativ som kommer in på samma steg i behandlingstrappan. TLV konstaterade även att Dupixent har en bättre effekt men en högre behandlingskostnad än Olumiant. Dupixent och Olumiant har olika verkningsmekanismer och utgör var för sig relevanta behandlingsalternativ för de patienter som inte fått tillräcklig effekt av konventionell behandling. Nuvarande begränsningar för respektive läkemedel möjliggör således för vården att förskriva det behandlingsalternativ som är bäst lämpat för patienten.

TLV finner därför inte skäl att ändra den nuvarande subventionsbegränsningen för Dupixent.

Beslutet fattades den 17 juni 2021.

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2021