Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förändrad subventionsbegränsning för Cimzia och Simponi

TLV har omprövat tidigare subventionsbeslut för samtliga subkutana TNF-hämmare och beslutat att Cimzia (certolizumabpegol) och Simponi (golimumab) ska subventioneras endast när behandling med etanercept eller adalimumab inte är lämplig.

Subkutana TNF-hämmare injiceras under huden och används för att behandla inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar som till exempel reumatoid artrit, psoriasis och ulcerös kolit. De TNF-hämmare som omprövats innehåller en av följande verksamma substanser: adalimumab, etanercept, certplizumabpegpol eller golimumab.

Cimzia (certolizumabpegol) och Simponi (golimumab) ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med en begränsning som innebär att behandling subventioneras endast när etanercept inte är lämpligt. Begränsningen tillkom eftersom etanercept vid tidpunkten för beslut kostade mindre än Cimzia och Simponi. På grund av den prisutveckling som har skett på TNF-området kostar Cimzia och Simponi idag avsevärt mer än såväl etanercept som adalimumab. TLV bedömer därför att kostnaden för användning endast är rimlig om subventionen förenas med en utökad begränsning till när behandling med etanercept eller adalimumab inte är lämplig.

För att ta del av beslut för övriga produkter som omfattats av omprövningen, se TNF-hämmare som innehåller adalimumab eller etanercept fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.

Sidinformation


Publicerad
27 januari 2022