Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TNF-hämmare som innehåller adalimumab eller etanercept fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention

TLV har omprövat subventionsbesluten för samtliga subkutana TNF-hämmare och beslutat att inte ändra tidigare beslut för de produkter som har fungerande konkurrens av biosimilarer. Det innebär att produkterna fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention och till oförändrat pris.

Subkutana TNF-hämmare injiceras under huden och används för att behandla inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar som till exempel reumatoid artrit, psoriasis och ulcerös kolit. De TNF-hämmare som omprövats innehåller en av följande verksamma substanser: adalimumab, etanercept, certplizumabpegpol eller golimumab.

Sedan patenten löpte ut för TNF-hämmarna Enbrel (etanercept) och Humira (adalimumab) har ett antal biosimilarer till dessa introducerats på den svenska marknaden. En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som innehåller en version av den aktiva substans som finns i ett redan godkänt biologiskt läkemedel (referensläkemedlet). En biosimilar och dess referensläkemedel har per definition likvärdig effekt och säkerhet.

Högkostnadsskyddet omfattar idag två biosimilarer till referensläkemedlet Enbrel: Benepali och Erelzi, och fem biosimilarer till referensläkemedlet Humira: Amgevita, Hulio, Hyrimoz, Imraldi och Idacio.

TLV konstaterar att introduktionen av biosimilarer har skapat en konkurrenssituation som medfört att flera företag har sänkt priserna på sina produkter och att användningen av dyrare TNF-hämmare har minskat. TLV bedömer att ytterligare prissänkningar och successiv omställning till produkter med lägre pris kan generera betydande kostnadsbesparingar över tid. En viktig komponent i detta är att regionerna aktivt styr förskrivningen mot en mer kostnadseffektiv användning av TNF-hämmare.

TLV:s samlade bedömning är att de produkter som har fungerande konkurrens av biosimilarer (adalimumab och etanercept) i nuläget kan fortsätta att ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention och till oförändrat pris.

För att ta del av beslut för övriga produkter som omfattats av omprövningen, se Förändrad subventionsbegränsning för Cimzia och Simponi.

Sidinformation


Publicerad
27 januari 2022