Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Subventionen av pneumokockvaccin förändras den 1 december

TLV har omprövat subventionen för pneumokockvaccinen Prevenar 13 och Apexxnar mot bakgrund av att det startas ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper. Prevenar 13 kommer inte längre ingå i högkostnadsskyddet, och Apexxnar ska endast subventioneras för personer mellan 65 och 74 år som inte tillhör någon av riskgrupperna.

Enligt läkemedelsförmånslagen får ett vaccin inte subventioneras om det är avsett för samma användningsområde och samma patientgrupp som omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram. Den 1 december 2022 inrättas ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper som ska erbjudas vaccination mot pneumokockinfektion.

Pneumokockvaccinerna Prevenar 13 och Apexxnar ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention och begränsningarna skiljer sig åt mellan de båda produkterna. TLV har jämfört grupperna som kan få Prevenar 13 och Apexxnar subventionerade inom högkostnadsskyddet med riskgrupperna i Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd (HSLF 2022:55) om vaccinationsprogrammet för riskgrupper.

Hela subventionsbegränsningen för Prevenar 13 överlappar med riskgrupperna i vaccinationsprogrammet, därför ska Prevenar 13 inte längre ingå i högkostnadsskyddet.

Apexxnar ska fortsätta att ingå i högkostnadsskyddet till oförändrat pris men med ändrad begränsning. Därmed subventioneras Apexxnar endast för vaccination av personer mellan 65 och 74 år som inte omfattas av vaccinationsprogrammet för riskgrupper.

Båda besluten börjar gälla från och med 1 december 2022 i och med att det nationella vaccinationsprogrammet för riskgrupper startar.

Sidinformation


Publicerad
28 november 2022