Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV har beslutat om generell subvention för läkemedel med abirateron och förändrad subventionsbegränsning för Xtandi och Erleada

TLV har omprövat tidigare subventionsbeslut för läkemedel som innehåller substansen abirateron samt läkemedlena Xtandi och Erleada. TLV har beslutat att läkemedel som innehåller abirateron ska ingå i läkemedelsförmånerna med generell subvention samt har även beslutat om att ändra subventionsbegränsningen för Xtandi och Erleada vid överlappande användningsområden med läkemedel som innehåller abirateron.

Zytiga, Xtandi och Erleada är läkemedel som behandlar prostatacancer.

Läkemedel som innehåller abirateron ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Patentskyddet för originalläkemedlet Zytiga (abirateron) har löpt ut och generisk konkurrens har uppstått. Generiskt abirateron ingår nu i periodens vara-systemet och takpris är fastställt. Detta medför att kostnaden för användning av abirateron är betydligt lägre än det tidigare fastställda priset för Zytiga.

Läkemedlet Xtandi (enzalutamid) samt Erleada (apalutamid) som delvis har överlappande användningsområden med abirateron ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna med begränsningar till samtliga godkända användningsområden. Vid beslut om att inkludera dessa i läkemedelsförmånerna för vissa användningsområden har Zytiga bedömts vara ett relevant jämförelsealternativ.

Mot bakgrund av det förändrade prisläget för läkemedel med abirateron bedömer TLV att de nuvarande subventionsbegränsningarna för dessa läkemedel inte är motiverade. TLV har därför beslutat om att läkemedel med abirateron ska ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.

Kostnaden för användning av Xtandi och Erleada är högre än kostnaden för användning av abirateron. Det finns dock situationer då behandling med abirateron inte kan användas. TLV har därför beslutat om att subventionen av Xtandi och Erleada ska begränsas till när behandling med abirateron inte är lämplig.

Besluten gäller från och med 18 maj 2023.

Sidinformation


Publicerad
25 maj 2023