Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Omprövning av läkemedel med det verksamma ämnet prasugrel

TLV har omprövat tidigare subventionsbeslut för läkemedel med det verksamma ämnet prasugrel inom högkostnadsskyddet. Syftet med omprövningen är att utreda om begränsningarna fortfarande uppfyller sitt syfte. Detta beslut leder till att läkemedel med prasugrel ingår i högkostnadsskyddet med generell subvention i stället för subvention med begränsning.

Läkemedel med det verksamma ämnet prasugrel förebygger blodproppar som kan uppstå på grund av ballongvidgning vid akut kranskärlssjukdom. Läkemedel med prasugrel ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning för de patienter som trots behandling med klopidigrel fått stenttrombos. Läkemedlet förhindrar att det bildas blodproppar under och efter ingreppet. Inom högkostnadsskyddet finns flera läkemedel som innehåller prasugrel, bland annat originalläkemedlet Efient och även generiskt utbytbara (likvärdiga) produkter, Prasugrel Krka och Prasugrel Viatris.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Efient och de generiska läkemedlen är Brilique (tikargrelor) som finns inom högkostnadsskyddet. Brilique används till samma patienter som Efient är avsett för. Brilique ingår i högkostnadsskyddet med generell subvention.

TLV bedömer, med stöd av den kliniska studien ISAR-REACT och behandlingsrekommendationer från den europeiska kardiologföreningen ESC (European Society of Cardiology), att prasugrel (Efient) har åtminstone jämförbar effekt jämfört med det verksamma ämnet tikagrelor (Brilique) avseende att förebygga aterotrombotiska händelser (såsom stroke, hjärtattack eller död) hos patienter med akut kranskärlssjukdom.

Efter att generiska läkemedel har blivit tillgängliga och beviljats subvention har fastställt pris för Efient sänkts. Efter prissänkningen för Efient visar TLV:s kostnadsjämförelse att läkemedelskostnaden för Efient och de generiska läkemedlen Prasugrel Krka och Prasugrel Viatris är lägre än läkemedelskostnaden för Brilique vid rekommenderad dos för behandling av vuxna med akut kranskärlssjukdom.

Det finns därför skäl att besluta att Efient och de generiska läkemedlen Prasugrel Krka och Prasugrel Viatris ska ingå i högkostnadsskyddet utan begränsning och därmed få generell subvention istället för subvention med begränsning.

Besluten gäller från den 17 maj 2024.

Sidinformation


Publicerad
17 maj 2024