Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Produkter med botulinumtoxin A inom läkemedelsförmånen subventioneras inte för estetisk injektionsbehandling

TLV har omprövat subvention för läkemedel med den verksamma substansen botulinumtoxin A inom läkemedelsförmånerna. Omprövningen omfattade produkterna Botox, Dysport och Xeomin.

Förmånskostnaderna för botulinumtoxin A har ökat kraftigt de senaste åren och både Regionerna och Riksrevisionen har uppmärksammat att botulinumtoxin A förskrivs inom läkemedelsförmånerna för estetisk injektionsbehandling, vilket inte är den användning som läkemedlen är godkända för.

TLV fattar beslut utifrån människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen Länk till annan webbplats.. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att den som har det största behovet av hälso- och sjukvården ska få företräde till vården.

TLV bedömer att estetisk injektionsbehandling, så som förbättring av rynkor, är en åtgärd som är avsedd att tillgodose livskvalitetsrelaterade och inte hälsorelaterade behov hos människor som inte lider av skada eller sjukdom i hälso- och sjukvårdens mening. Utifrån behovs- och solidaritetsprincipen bedömer TLV att det inte är rimligt att subventionera estetisk injektionsbehandling.

Följande läkemedel (substans) subventioneras därför inte för estetisk injektionsbehandling:

  • Botox (botulinumtoxin A)
  • Dysport (botulinumtoxin A)
  • Xeomin (botulinumtoxin A)

Besluten gäller från den 17 maj 2024.

Sidinformation


Publicerad
17 maj 2024