Logotype. Gå till startsidan

TLV omprövar subventionen av CGRP-hämmare

TLV omprövar läkemedel i klassen CGRP-hämmare. CGRP-hämmare är en sorts läkemedel som används för att förebygga migränanfall hos vuxna med kronisk migrän.

TLV har följt upp hur läkemedlen används och konstaterar att användningen och nyttan av behandling inte stämmer överens med de antaganden som gjordes när beslut om subvention fattades.

TLV har därför sett ett behov av att ompröva subventionen.

Sedan starten av omprövningen ingår Aimovig, Ajovy och Emgality. Nu inkluderas även Vyepti i den pågående omprövningen.

Följande läkemedel omfattas av omprövningen:

  • Aimovig (erenumab)
  • Ajovy (fremanezumab)
  • Emgality (galkanezumab)
  • Vyepti (eptinezumab)

Sidinformation


Publicerad
18 maj 2022