Logotype. Gå till startsidan

TLV omprövar subventionen av IL-17- och IL-23-hämmare

TLV startar en omprövning för interleukin 17- och interleukin 23-hämmare (IL-hämmare). Dessa läkemedel används för behandling av bland annat psoriasis.

Bimzelx, Cosentyx, Kyntheum, Skyrizi, Stelara, Talz och Tremfya ingår i läkemedelsförmånerna. Samtliga produkter utom Stelara har begränsad subvention och subventionsbegränsningarna skiljer sig åt mellan övriga produkter. Efter att besluten om subvention har tagits har kostnaderna för alternativa behandlingar sänkts.

Med anledning av detta inleder TLV en omprövning för dessa produkter med syfte att utreda om förutsättningarna i 15 § förmånslagen fortsatt är uppfyllda och för att säkerställa att subventionsbegränsningarna är ändamålsenliga.

Följande läkemedel omfattas av omprövningen:

  • Bimzelx (bimekizumab)
  • Cosentyx (sekukinumab)
  • Kyntheum (brodalimumab)
  • Skyrizi (rizankizumab)
  • Stelara (ustekinumab)
  • Taltz (ixekizumab)
  • Tremfya (guselkumab)

Sidinformation


Publicerad
2 juni 2022