Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Olika typer av subvention

I huvudsak finns det två typer för subvention av läkemedel, generell subvention och begränsad subvention.

Generell subvention

Generell subvention har ett läkemedel som subventioneras för hela sitt godkända användningsområde.

Beslut läkemedel generell subvention

Begränsningar och särskilda villkor

Ett läkemedel kan ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp. Läkemedlet har då sen så kallad begränsad subvention.

Vi kan även ställa särskilda villkor för ett läkemedelsbeslut. Exempel på villkor är att företaget efter en tid ska redogöra för hur läkemedlet används i vården eller att det i marknadsföringen för läkemedlet ska framgå på vilket sätt subventionen är begränsad.

Beslut läkemedel med begränsad subvention

Därför får ett läkemedel begränsad subvention

Det finns flera anledningar till varför ett läkemedel får begränsad subvention. En anledning kan vara att användningen av läkemedlet har en rimlig kostnad i förhållande till nyttan endast för en begränsad, lätt urskiljbar grupp patienter.

Det kan också vara så att läkemedlet har flera användningsområden och att användningen är kostnadseffektiv endast för ett av dessa områden, eller att vissa patienter saknar behandlingsalternativ på grund av att de inte kan ta ett visst läkemedel eller en viss form av läkemedel.

Du hittar information om vilka läkemedel som har begränsad subvention i vår databas eller på Fass.se Länk till annan webbplats..

Tillfällig subvention

TLV har möjlighet att, för vissa nyligen godkända läkemedel som ansökt om subvention, besluta om att de kan ingå i högkostnadsskyddet om det tidigare har sålts som licensläkemedel eller om de ersätter ett licensläkemedel. Subventionen är i detta fall tillfällig och kan upphöra med kort varsel.

Sidinformation


Senast uppdaterad
7 november 2022