Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fullmakter för företagsrepresentanter

TLV behöver en fullmakt eller annan behörighetshandling för varje medarbetare som företräder sitt företag gentemot TLV. Vi behöver också få reda på när någon inte längre ska ha kvar sin behörighet.

Vi har tagit fram blanketter som stöd men det går även bra att själv formulera en fullmakt eller återkallelse av fullmakt.

Ni behöver skicka in en fullmakt eller annan behörighetshandling för varje person som ska företräda ert företag gentemot TLV. Handlingen behöver bara skickas in en gång för varje person. Använd blanketten "Ge fullmakt och behörighet e-ansökan"

För den som enligt bolagsregistret är behörig att ensam teckna företagets firma behövs ingen fullmakt, utan personen kan istället skicka ett utdrag ur bolagsregistret till TLV. Om personen med firmateckningsrätt bara får teckna firman tillsammans med någon ytterligare, så räcker däremot inte utdrag ut bolagsregistret utan det krävs en fullmakt.

Om en person inte längre ska ha rätt att företräda företaget är det viktigt att ni meddelar oss detta. Det kan exempelvis hända om personen byter arbetsuppgifter eller slutar på företaget. Använda blanketten "Återkalla fullmakt".

Om en person som redan har fullmakt ska få ändrade behörigheter gentemot TLV behöver ni meddela oss det. Använd blanketten "Ge fullmakt och behörighet e-ansökan"

Nej, en person kan inte ta över en annan persons fullmakt eftersom den är personlig. För varje ny person som ska företräda företaget behöver ni ge ny fullmakt. Om det samtidigt medför att en annan person inte längre har fullmakt behöver ni även återkalla denna. Använda blanketten "Återkalla fullmakt".

Fullmakter och återkallelser kan ni skicka till oss per post eller som inskannad pdf via mejl. Postadressen är TLV, Box 225 20, 104 22 Stockholm. Mejladressen är registrator@tlv.se.

Information in English

Sidinformation


Senast uppdaterad
31 oktober 2022