Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utveckling värdebaserad prissättning

TLV fattar beslut om att läkemedel ska ingå läkemedelsförmånerna utifrån en värdebaserad prissättning som regleras i lagen om läkemedelsförmåner och följer hälso- och sjukvårdens etiska plattform. TLV arbetar kontinuerligt med att utveckla den värdebaserade prissättningen vilket både inkluderar nya verktyg och utveckling av befintliga arbetssätt.

TLV:s fördjupade samverkan

För att kunna utveckla den värdebaserade prissättningen är det angeläget för TLV med en fördjupad samverkan med regioner, läkemedelsföretag, patienter, akademin och andra myndigheter. Av denna anledning pågår ett flertal samverkansinitiativ som tillsammans ska bilda en helhet. Ett utvecklat sätt att överlägga kring läkemedel är trepartsöverläggning, där TLV för en gemensam dialog med regioner och läkemedelsföretaget kring ett ärende.

Utveckling av uppföljning

Utveckling av den värdebaserade prissättningen, bland annat genom en mer dynamisk prissättning, kräver goda möjligheter till uppföljning för att minska risken för icke kostnadseffektiv användning. En ökad andel subventionsbeslut med begränsningar/villkor samt sidoöverenskommelser som ett av flera beslutsunderlag kräver också möjligheter till effektivt utvecklad uppföljning.

Sidinformation


Senast uppdaterad
30 augusti 2022