Logotype. Gå till startsidan

Utvecklad uppföljning

Utveckling av den värdebaserade prissättningen, bland annat genom en mer dynamisk prissättning, kräver en god möjlighet till uppföljning för att minska risken för icke kostnadseffektiv användning.

Uppföljning blir dessutom allt viktigare eftersom andelen subventionsbeslut med begränsningar ökar, alltså där läkemedlet endast har bedömts kostnadseffektiv om det används av vissa patientgrupper. Trepartsöverläggningar som resulterar i sidoöverenskommelser som tillförs ärendet kräver också noggrann och snabb uppföljning.

Genom god uppföljning kan läkemedel i tidiga faser i större grad beviljas subvention vilket innebär att patienter i Sverige får tidigare tillgång till läkemedel. Samtidigt finns ett stort värde för life-science industrin i Sverige med tidigt kunskapsframtagande och tillgång till data om läkemedels effekter i klinisk praxis. Sammantaget är utvecklad uppföljning ett högt prioriterat område.

Mer information om utvecklad uppföljning

Sidinformation


Senast uppdaterad
1 september 2022