Innehållet på sidan:

Lättläst information om TLV

Tandvårds- och läkemedels-förmånsverket, TLV,
är en statlig myndighet.
TLV bestämmer vilka mediciner och vilken tandvård
som ska subventioneras
och bli billigare för oss som bor i Sverige.

När medicin och tandvård subventioneras av staten
betyder det att skattepengar
betalar en del av kostnaden
för medicinerna och tandvården.

TLV sätter också upp regler för apoteken.
Reglerna ska göra så det finns apotek nära
för patienter som ska hämta ut medicin de
har fått på recept av sin läkare.