TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Bild: teststickor

Medicinteknik

TLV fattar beslut om pris och subvention av förbrukningsartiklar. Förbrukningsartiklar är medicintekniska produkter som ingår i högkostnadsskyddet. Det kan vara produkter för stomi, för att tillföra kroppen läkemedel eller för egenkontroll av medicinering. Vi genomför även hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter som inte ingår i högkostnadsskyddet och som hälso- och sjukvården
kan använda som underlag för beslut.

Bild: dokument

Här hittar du ansökningshandlingar för att ansöka om subvention, pris eller prisändringar för en förbrukningsartikel.

Vi har fått i uppdrag av regeringen att i form av en försöksverksamhet genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.

Listor

Handboken beskriver hur du tar fram underlaget till din ansökan om subvention för förbrukningsartiklar.

För att kunna förutse vilka förbrukningsartiklar som är på väg in på marknaden bedriver TLV så kallad horisontspaning