TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Bild: teststickor

Medicinteknik

TLV fattar beslut om pris och subvention av förbrukningsartiklar. Förbrukningsartiklar är medicintekniska produkter som ingår i högkostnadsskyddet. Det kan vara produkter för stomi, för att tillföra kroppen läkemedel eller för egenkontroll av medicinering. Vi genomför även hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter som inte ingår i högkostnadsskyddet som hälso- och sjukvården
kan använda som underlag för beslut.

Bild: dokument

Här hittar du ansökningshandlingar för att ansöka om subvention, pris eller prisändringar för en förbrukningsartikel.

TLV har ett uppdrag av regeringen att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.

För att kunna förutse vilka förbrukningsartiklar som är på väg in på marknaden bedriver TLV så kallad horisontspaning.