TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Bild: teststickor

Medicinteknik

TLV genomför hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter att använda som underlag för beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. Vi fattar även beslut om subvention av förbrukningsartiklar.

Bild: dokument

Här hittar du ansökningshandlingar för att ansöka om subvention, pris eller prisändringar för en förbrukningsartikel.

Vi har fått i uppdrag av regeringen att i form av en försöksverksamhet genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.

Listor

Handboken beskriver hur du tar fram underlaget till din ansökan om subvention för förbrukningsartiklar.