Bild: teststickor

Medicinteknik

TLV fattar beslut om pris och subvention av förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet. Vidare genomför vi hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter som inte ingår i högkostnadsskyddet utan upphandlas av regionerna.

Bild: dokument

Här hittar du ansökningshandlingar för att ansöka om subvention, pris eller prisändringar för en förbrukningsartikel.

Hälsoekonomiska bedömningar

Här hittar du information om hälsoekonomiska bedömningar.

Nationellt ordnat införande av medicintekniska produkter

Här hittar du information om Nationellt ordnat införande av medicintekniska produkter.

Tipsa TLV om ny medicinteknisk produkt

Här har du som företag och annan aktör möjlighet att informera TLV om nya medicintekniska produkter.