TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Bild: teststickor

Medicinteknik

TLV fattar beslut om pris och subvention av förbrukningsartiklar. Förbrukningsartiklar är medicintekniska produkter som ingår i högkostnadsskyddet. Det kan vara produkter för stomi, för att tillföra kroppen läkemedel eller för egenkontroll av medicinering. Vi genomför även hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter som inte ingår i högkostnadsskyddet som hälso- och sjukvården
kan använda som underlag för beslut.

Bild: dokument

Här hittar du ansökningshandlingar för att ansöka om subvention, pris eller prisändringar för en förbrukningsartikel.

Vi har fått i uppdrag av regeringen att i form av en försöksverksamhet genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.

För att kunna förutse vilka förbrukningsartiklar som är på väg in på marknaden bedriver TLV så kallad horisontspaning.