Pågående bedömningar

På denna sida publiceras hälsoekonomiska bedömningarna som sker inom medicinteknikuppdraget.

Just nu pågår ingen hälsoekonomisk bedömning.

Senast uppdaterad 07 februari 2022