Produkter för monitorering/diagnostisering av förmaksflimmer

TLV arbetar för tillfället med ett antal hälsoekonomiska bedömningar av produkter för monitorering/diagnostisering av förmaksflimmer genom egenmätning av EKG.

MTP-rådet har nominerat:

  • Coala Heart Monitor Pro
  • CardioMem CM 100 XT
  • KardiaMobile
  • PhysioMem PM 100
  • Zenicor-EKG

Dessa hälsoekonomiska bedömningar utförs på beställning av MTP-rådet inom regionernas gemensamma Samverkansmodell för medicinteknik.

Information om beställningen finns också att läsa på Samverkansmodellens hemsida Länk till annan webbplats.

TLV har initierat processen för utvärderingarna och planerar att genomföra utvärderingarna under 2021.

Publicerad 17 december 2020