TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Den medicintekniska marknaden

Medicintekniska produkter är en heterogen grupp med allt från sprutor och plåster, till operationsrobotar och IT-system i hälso- och sjukvården.

Regioner och kommuner spenderar minst 22 miljarder kronor per år på medicintekniska produkter.

Det finns inget register på vilka medicintekniska produkter som finns på marknaden men en rimlig skattning är det finns cirka 900.000 unika medicintekniska produkter på den svenska marknaden.

Det finns ungefär 640 medicintekniska företag i Sverige med minst fem anställda och med en nettoomsättning på över en miljon kronor. Ungefär 180 av dessa företag bedriver forskning och utveckling. Utöver dessa företag finns det ett stort antal företag med färre än fem anställda. Läs mer i länken till höger.

Varje region och kommun bestämmer själv vilka medicintekniska produkter som ska köpas in och användas. De flesta medicintekniska produkter i sjukvården upphandlas med stöd av lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Förbrukningsartiklar

Vissa medicintekniska produkter ingår i högkostnadsskyddet, dessa kallas förbrukningsartiklar. En förbrukningsartikel är antingen en produkt som behövs vid stomi eller en produkt som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering.

Förbrukningsartiklar för att tillföra kroppen läkemedel och för egenkontroll av medicinering är helt subventionerade och kostnadsfria för patienten. För produkter som behövs vid stomi gäller samma subventionsregler som för läkemedel, det vill säga att patienten betalar en egenavgift upp till en viss nivå och därefter sker en stegvis kostnadsreducering. Patienten betalar högst 2 300 kronor under en tolvmånadersperiod för stomiprodukter och läkemedel.

Det finns cirka 4 100 förbrukningsartiklar i högkostnadsskyddet och år 2018 omsatte förbrukningsartiklarna cirka 1,1 miljard kronor.

Senast uppdaterad 01 november 2019