TLV logotyp

Förstudie om CELDA

Vi har sammanställt kunskapsläget om CELDA, Cerebrospinal Liquor Dynamics Analyser, och har funnit att det finns tillräckligt vetenskapligt underlag för att TLV ska kunna producera ett kunskapsunderlag om CELDA.

CELDA är en produkt för att mäta tryck och flöde i ryggmärgsvätskan. Produkten kan användas för att diagnosticera eller utesluta idiopatisk normaltryckshydrocefalus (iNPH). iNPH är ett behandlingsbart tillstånd som liknar demenssjukdomar som exempelvis Alzheimers sjukdom.

Publicerad 09 februari 2016