TLV logotyp
TLV logotyp

Pågående arbeten

Ett av TLV:s uppdrag är att genomföra hälsoekonomiska utvärderingar och ta fram andra kunskapsunderlag för medicintekniska produkter utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. TLV:s arbete sker på nationell efterfrågan av regionerna.

Syftet är bistå med underlag så att hälso- och sjukvårdshuvudmännen ska kunna fatta så välgrundade beslut som möjligt. Utvärderingar och kunskapsunderlag bidrar även till nationell samordning, som är ett steg mot en mer jämlik vård.

För tillfället genomför TLV följande arbeten inom ramen för myndighetens medicinteknikuppdrag.

Senast uppdaterad 08 april 2020