TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Horisontspaning

För att i största möjliga mån kunna förutse vilka medicintekniska produkter som är på väg in på marknaden bedriver TLV så kallad horisontspaning. På denna sida kan du läsa mer om vad horisontspaning innebär.

Varför TLV bedriver horisontspaning

Att bedriva horisontspaning är en möjlighet för TLV att i största möjliga mån kunna förutse vilka medicintekniska produkter som är på väg in på marknaden. Det är en framtidsspaning som identifierar medicintekniska produkter som kan vara av intresse för hälsoekonomiska bedömningar. Information om nya medicintekniska produkter hämtas från olika kanaler. Bland annat kan företag som önskar informera TLV om nya produkter fylla i ”Frågeformulär till företag”, som finns under ”Relaterad information”.

Hur TLV bedriver horisontspaning

TLV hämtar information om nya medicintekniska produkter exempelvis genom bevakning av nyhetsbrev, andra länders godkännandeprocesser samt genom kontakt med branschorganisationer, patientorganisationer och företag. TLV kan även genomföra temaspaningar och utse fokusområden tillsammans med regionernas samverkansmodell för medicinteknik. Detta kommer då ske i nära samverkan med Nationella programområden, NPO, eller andra nätverk inom regionernas system för kunskapsstyrning.

Företag har möjlighet att informera TLV om sina nya produkter genom dokumentet "Frågeformulär till företag" under "Relaterad information". I formuläret efterfrågas information om produkters användningsområde, klinisk och hälsoekonomisk dokumentation samt hur nya produkter kan bidra till den svenska hälso- och sjukvården. Företag som önskar informera om en produkt till TLV kan fylla i formuläret och skicka det till registrator@tlv.se. Inlämnande av ett ifyllt formulär innebär inte automatiskt att företagets produkt kommer att bli utvärderad utan ska ses som en möjlighet till information och presentation av den medicintekniska produkten.

Sammanställning av företagens uppgifter kommer sedan delges regionernas samverkansmodell för medicinteknik som därefter tar ställning till en eventuell fortsatt process.

Läs mer om regionernas samverkansmodell för medicintekniklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 24 juni 2020