TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Pågående ärenden

Temaspaningar utförs på beställning av Samverkansmodellen för medicinteknik och är en del av TLV:s horisontspaningsarbete för att identifiera ny och innovativ teknologi som kan komma att få betydelse inom svensk hälso- och sjukvård.

TLV välkomnar er att komma med inspel kring den medicintekniska utvecklingen inom användningsområdet ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt. Exempel på inspel kan vara förslag på intressanta produkter, pågående kliniska studier eller innovationsprojekt. Inspel för denna temaspaning mottas till och med fredagen den 21 augusti 2020 via registrator@tlv.se, vänligen ange diarienummer 1769/2020.

Senast uppdaterad 24 juni 2020