TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Pågående ärenden

Temaspaningar utförs på beställning av Samverkansmodellen för medicinteknik och är en del av TLV:s horisontspaningsarbete för att identifiera ny och innovativ teknologi som kan komma att få betydelse inom svensk hälso- och sjukvård.

Aktuell temaspaning inom användningsområdet stroke

TLV välkomnar er att komma med inspel kring den medicintekniska utvecklingen inom användningsområdet stroke, med fokus på medicintekniska produkter för diagnostisering/medicinsk bedömning vid misstänkt stroke. Exempel på inspel kan vara förslag på intressanta produkter, pågående kliniska studier eller innovationsprojekt. Inspel för denna temaspaning mottas till och med onsdagen den 16 december 2020 via registrator@tlv.se, vänligen ange diarienummer 3398/2020.

Senast uppdaterad 19 november 2020