TLV logotyp

Du är här:

Om medicinteknikuppdraget

Målet med uppdraget är att genomföra ett antal hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter fram till 15 december 2019.

Syftet med de hälsoekonomiska utvärderingarna är att bidra till:

  • Bättre underlag för kliniska beslut och upphandling av medicintekniska produkter,
  • större transparens kring medicintekniska produkters kostnadseffektivitet och priser,
  • bättre utnyttjande av existerande resurser för kunskapsvärdering genom att utvärderingarna görs av en nationell myndighet och inte av alla huvudmännen, samt
  • en mer kunskapsstyrd och likvärdig användning av medicintekniska produkter i hela landet.

I uppdraget fattar vi inte några beslut om landsting eller kommuner ska köpa in produkterna, inte heller om de medicintekniska produkterna ska ingå i högkostnadsskyddet. Avsikten med de hälsoekonomiska utvärderingarna är att landsting och kommuner ska få ett bättre underlag och därmed ska kunna fatta bättre beslut.

Tiden för uppdraget

TLV fick det första uppdraget att utvärdera medicinteknik i april 2012. Det nuvarande uppdraget ska slutredovisas i december 2019. Regeringen kommer därefter fatta beslut om verksamheten ska fortsätta på permanent basis.

I samverkan med andra aktörer

Medicinteknikuppdraget kräver samverkan mellan flera olika aktörer och en stor del av vårt arbete består därför av processutveckling. Förutom med landstingen samverkar vi kontinuerligt även med Sveriges Kommuner och Landsting, medicinteknikföretagen, Swedish Medtech och Swedish Labtech, experter och hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

Presentation av kunskapsunderlag

Våra hälsoekonomiska utvärderingar sammanfattas i ett kunskapsunderlag som skickas till landstingen och företaget för att därefter publiceras här på webbplatsen.

Utvärdering av uppdraget

Verksamheten har utvärderats av Myndigheten för vårdanalys som kom med en rapport i mars 2015.

Publicerad 22 december 2015
Uppdaterad 02 mars 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV