TLV logotyp

Du är här:

Om medicinteknikuppdraget

Målet med uppdraget är att genomföra hälsoekonomiska utvärderingar och ta fram andra kunskapsunderlag för medicintekniska produkter utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. TLV:s arbete sker på nationell efterfrågan av regionerna.

Syftet med de hälsoekonomiska utvärderingarna är att bidra till:

  • Bättre underlag för kliniska beslut och upphandling av medicintekniska produkter,
  • större transparens kring medicintekniska produkters kostnadseffektivitet och priser,
  • bättre utnyttjande av existerande resurser för kunskapsvärdering genom att utvärderingarna görs av en nationell myndighet och inte av alla huvudmännen, samt
  • en mer kunskapsstyrd och likvärdig användning av medicintekniska produkter i hela landet.

I uppdraget fattar vi inte några beslut om regioner eller kommuner ska köpa in produkterna, inte heller om de medicintekniska produkterna ska ingå i högkostnadsskyddet. Avsikten med de hälsoekonomiska utvärderingarna är att regioner och kommuner ska få ett bättre underlag och därmed ska kunna fatta bättre beslut.

Tiden för uppdraget

TLV fick det första uppdraget att utvärdera medicinteknik i april 2012. Det nuvarande uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den i december 15 oktober 2019. Regeringen kommer därefter fatta beslut om verksamheten ska fortsätta på permanent basis.

I samverkan med andra aktörer

Medicinteknikuppdraget kräver samverkan mellan flera olika aktörer och en stor del av vårt arbete består därför av processutveckling. Förutom med regionerna samverkar vi kontinuerligt även med Sveriges Kommuner och Landsting, medicinteknikföretagen, Swedish Medtech och Swedish Labtech, experter och hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

Presentation av kunskapsunderlag

Våra hälsoekonomiska utvärderingar sammanfattas i ett kunskapsunderlag som skickas till regionernas och företaget för att därefter publiceras här på webbplatsen.

Senast uppdaterad 22 maj 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV