TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Om medicinteknikuppdraget

Målet med uppdraget är att genomföra hälsoekonomiska utvärderingar och ta fram andra kunskapsunderlag för medicintekniska produkter utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. TLV:s arbete sker på nationell efterfrågan av regionerna.

Syftet med de hälsoekonomiska utvärderingarna är att bidra till:

  • Bättre underlag för kliniska beslut och upphandling av medicintekniska produkter,
  • större transparens kring medicintekniska produkters kostnadseffektivitet och priser,
  • bättre utnyttjande av existerande resurser för kunskapsvärdering genom att utvärderingarna görs av en nationell myndighet och inte av alla huvudmännen, samt
  • en mer kunskapsstyrd och likvärdig användning av medicintekniska produkter i hela landet.

I uppdraget fattar vi inte några beslut om regioner eller kommuner ska köpa in produkterna, inte heller om de medicintekniska produkterna ska ingå i högkostnadsskyddet. Avsikten med de hälsoekonomiska utvärderingarna är att regioner och kommuner ska få ett bättre underlag och därmed ska kunna fatta bättre beslut.

Försöksverksamheten är nu ett permanent uppdrag

TLV fick det första uppdraget att utvärdera medicinteknik i april 2012. Uppdraget har därefter förlängts vid flera tillfällen och har från och med 2020 gått över till en permanent verksamhet.

I samverkan med andra aktörer

Medicinteknikuppdraget kräver samverkan mellan flera olika aktörer och en stor del av vårt arbete består därför av processutveckling. Förutom med regionerna samverkar vi kontinuerligt även med Sveriges Kommuner och Regioner, medicinteknikföretagen, Swedish Medtech och Swedish Labtech, experter och hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

Presentation av kunskapsunderlag

Våra hälsoekonomiska utvärderingar sammanfattas i ett kunskapsunderlag som skickas till regionernas och företaget för att därefter publiceras här på webbplatsen.

Senast uppdaterad 11 mars 2020