TLV logotyp

TLV stöder regionerna i arbetet med diabeteshjälpmedel

Regionerna har beslutat om ett samarbetsprojekt för diabeteshjälpmedel, där Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik (NSG LM/MT) utgör styrgrupp. Inom ramen för myndighetens medicinteknikuppdrag kommer TLV att bistå regionerna i detta arbete.

Bakgrund till samarbetsprojektet

Diabetesmarknaden är ett område där det sker en kontinuerlig utveckling av nya, innovativa förbrukningsartiklar och andra medicintekniska produkter. Användningen av befintliga produkter och introduktionen av nya produkter är olika inom landet.

Regionerna, via NSG LM/MT, önskar få en kartläggning över marknaden för diabeteshjälpmedel, inom och utom läkemedelsförmånerna, och en bild över regionernas arbete med diabeteshjälpmedel. Ett första steg i projektet kommer därför vara en sådan inventering. I förlängningen är projektets mål att bidra till jämlik vård och kostnadseffektiva hjälpmedel vid diabetes.

TLV:s stödjande roll

TLV har ett uppdrag inom medicinteknik som innebär att göra hälsoekonomiska bedömningar och kunskapsunderlag för medicintekniska produkter utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Syftet är att hälso- och sjukvården ska kunna fatta så välgrundade beslut som möjligt. Kunskapsunderlagen bidrar samtidigt till nationell samordning och är ett steg mot en mer jämlik vård.

Inom ramen för TLV:s medicinteknikuppdrag kommer TLV som ett första steg att stödja samarbetsprojekt med en inventering av diabeteshjälpmedel för att identifiera användning, kostnader och processer för införande i regionerna.

Tidplan för samarbetsprojektet

Inventeringen kommer att utföras under våren 2019 och planeras vara klar hösten 2019. Resultatet av inventeringen är bland annat tänkt att ligga till grund för regionernas förslag på en fortsättning av projektet under hösten 2019.

Publicerad 08 april 2019