TLV logotyp

TLV planerar att utvärdera CELDA - Cerebrospinal Liquor Dynamics Analyser

CELDA är en produkt för att mäta tryck och flöde i ryggmärgsvätskan. Produkten kan användas för att diagnosticera eller utesluta idiopatisk normaltryckshydrocephalus (iNPH).

iNPH är ett behandlingsbart tillstånd som uppstår efter 55 års ålder och symptomen tilltar långsamt. Det är svårt att skilja symptomen från symptom av  demenssjukdomar så som exempelvis Alzheimers sjukdom. Medvetenheten om iNPH är därtill låg inom vården och det finns därför en risk att patienter som har iNPH blir felaktigt diagnosticerade och följaktligen felbehandlade. 

TLV har tidigare publicerat en förstudie om CELDA, se länk till höger på sidan.

Publicerad 30 april 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV